sport competition


महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अंतर महाविद्यालय क्रिकेट स्पर्धेमध्ये कृषी व कृषी संलग्न महाविद्यालय बारामती,यांना उपविजेतेपद प्राप्त झाली.